Zdrav čovjek ujedno je i bogat čovjek

Zdravstvena pedagogija znanstvena je disciplina koja se bavi razumijevanjem zdravlja i bolesti na više razina: promicanjem zdravlja, prevencijom, intervencijom i rehabilitacijom.
Njezina je uloga educirati i podržati pojedince, društvene grupe, institucije, organizacije i tvrtke u razumijevanju mehanizama zdravlja i njihova održavanja.

Sve više i više ljudi prepoznaje važnost poduzimanja mjera za zaštitu zdravlja i kvalitete života, no zbog zahtjevnog načina života i povećanje razina stresa izazvanih svakodnevnim izazovima to teško mogu učiniti sami. Stoga se sve više pokazuje potreba za školovanim, kompetentnim i, prije svega, dostupnim stručnjacima koji će im u tome pomoći jednako koliko ih u tim nastojanjima i pratiti. Potreba za takvom podrškom enormno raste.

životni i socijalni savjetnik

ZDRAVSTVENA PEDAGOGIJA

EDUKACIJA

ISO CERTIFIKAT

KVALITETOM DO USPJEHA

iso certifikat
rezistentnost

REZISTENTNOST

KVALITETA ŽIVLJENJA

Educirati i podržati pojedince

Snaga nas ljudi nije u tome što možemo mijenjati svijet oko sebe, već u tome što možemo mijenjati sebe.

VODITELJ EDUKACIJE

Učitelj utječe na vječnost: on nikada ne može znati gdje njegov utjecaj prestaje. ( H. Adams)

nada kaiser

Dr. Nada Kaiser

psihoterapeutkinja (ECP i WCPC – europski i svjetski certifikat za psihoterapiju) i edukatorica na području psihičkog zdravlja i pedagogije, Dipl. Zdravstveni pedagog, Dipl. Socijalni pedagog, voditeljica centra za edukacije NLP & Coaching akademija

Vanjski suradnici

Edukacija Zdravstvene pedagogije je modularna te je sastavljena na način da pojedine module održavaju vanjski treneri specijalizirani na određenom području a sadržaj je je usko vezan na zdravlje.

NAJNOVIJE S NAŠEG BLOGA

Psihosocijalni savjetnik, MSc

Psihosocijalni savjetnik, magistarsko znanstveni studij   Jedan od temeljnih stupova NLP-a je imati cilj ispred sebe, biti fleksibilan na putu...

Više

hrvatska asocijacija za zdravstvenu pedagogiju

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: an.nada.kaiser@gmail.com

Naše stranice

Kontaktirajte nas