Certifikacija osobnih sposobnosti, znanja, vještina i etike, ISO 17024

ISO je međunarodni standard kvalitete koji osigurava poštivanje određenih, definiranih standarda. Dokaz se daje putem standardiziranog postupka certificiranja nakon kojeg slijedi izdavanje vremenski ograničenog certifikata od strane neovisnog certifikacijskog tijela. Kratica ISO označava “International Organization for Standardization“, što je udruženje organizacija za standardizaciju koje sastavlja međunarodne standarde.

Certifikacija osobnih sposobnosti, znanja, vještina i etike (ISO 17024) se odnosi za zanimanje Business Coach i  Business Trener.

Tko može zatražiti certifikaciju

 • Treneri, certificirani ili diplomirani
 • Coachevi, certificirani ili diplomirani
 • Obrazovni djelatnici za odrasle, moderatori, predavači, poslovni savjetnici
 • Sve razine NLP certifikacije
namjena iso certifikacije

QR-Kod

Svi od nas priznati certifikati imaju QR-kôd čijim skeniranjem svaka osoba, a osobito potencijalni naručitelj/klijent može u bilo kojem trenutku provjeriti ispravnost i valjanost izdanog dokumenta.
Svaki QR kôd, a samim time i svaki certifikat, izdaje se samo jednom, čime nastaju jedinstveni dokumenti koje nije moguće krivotvoriti.

PREDNOSTI ISO CERTIFIKACIJE

postupak certifikacije

01

Podnošenje obrasca za prijavu i dokumentacije potrebnih za certifikaciju. Preuzmite obrazac: Anmeldung zur Zertifizierung.pdf .

02

Uplata propisane naknade po izdanom računu.

03

Verifikacija dostavljene dokumentacije od strane tajništva tijela nadležnog za certifikaciju.

04

Provjeravanje formalnih uvjeta i razgovor s auditorom.

05

Izdaje se certifikat s naslovom: “Certificirani Business Trener” i/ili “Certificirani Business Coach”

OSTALI UVIJETI

Certifikacija vrijedi 3 godine. Istekom tog vremena potrebna je recertifikacija (vidi odgovarajuće odredbe u mapi s detaljima).
Upotrijebite odgovarajući obrazac, preuzmite ga i dostavite Vašu dokumentaciju putem elektroničke pošte osobi nadležnoj za certificiranje osoba.

Preuzimanje obrasca (pdf): Anmeldung zur Zertifizierung.pdf

 • Pravna kvalifikacija, u skladu s mjerodavnim trgovačkim pravom pojedine zemlje.
 • Priznanje i usklađenost sa smjernicama priznate i nadležne krovne organizacije.
 • Priznanje i usklađenost s etičkim kodeksom priznate i nadležne krovne organizacije.
 • Dokaz o redovitom sudjelovanju u profesionalnim usavršavanjima u trajanju od najmanje 16 sati godišnje.
 • Praktično i profesionalno iskustvo u poslovnom kontekstu u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Dokaz o trenerskoj praksi u trajanju od najmanje 3 godine.
 • Dokaz o provedbi 3 projekta trenerske obuke u zadnje 3 godine uključujući evaluaciju obuke od strane klijenata.
 • Uspješno završen tematski razgovor (kod prve prijave).
 • Dokaz kvalifikacije u području didaktike, organizacije seminara i upravljanja softwareom (Statemanagement)
 • Dokaz o izvođenju predavanja, radionica, seminara, tečaja ili treninga u poslovnom kontekstu.
 • Svojim potpisom podnositelj izjavljuje da se obvezuje da će tijelu nadležnom za certifikaciju dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka navedenih u postupku prijave te da je suglasan da uredno izvršavanje njegovih preuzetih obveza, valjanost dostavljene dokumentacije kao i okolnosti njegovog profesionalnog djelovanja mogu biti predmetom provjere na licu mjesta.
 • Prva certifikacija: EUR 150,00 – uvećano za zakonom propisani PDV
 • Tematski razgovor (ako je potreban): EUR 200,00 – uvećano za zakonom propisani PDV
 • Recertifikacija: EUR 150,00 – uvećano za zakonom propisani PDV

U slučaju kada (iz bilo kojeg razloga) o certifikaciji odnosno recertifikaciji ne može biti pozitivno riješeno, podnositelj prijave nema pravo na povrat plaćene naknade.

Važan iskorak u KVALITETI onih koji posjeduju ISO certifikat a koji se izravno odražava na razvoj poslovanja i ostvarene rezultate.

KOMISIJA

nada kaiser

Dr. Nada Kaiser

Psihoterapeutkinja (ECP i WCPC – europski i svjetski certifikat za psihoterapiju) i edukatorica na području psihičkog zdravlja i pedagogije, Dipl. Zdravstveni pedagog, Dipl. Socijalni pedagog, voditeljica centra za edukacije NLP & Coaching akademija.

Dr. Albert Nonnenmacher

Profesor na sveučilištu u Stuttgartu, NLP Master-trener i Master-Coach (DVNLP) i IN (Internacionalni NLP instituti) i ICI. Oformio je edukaciju za menađere – „Manager kao Coach“ koja je vrlo tražena i primjenjuje se u velikim kompanijama.

Babak Kaweh

Prof. Babak Kaweh

međunarodno priznati stručnjak na području savjetovanja i psihoterapije, ujedno i osnivač Instituta za edukaciju „Životni i socijalni savjetnik“, „Zdravstveni pedagog“ te drugih na ovome području relevantnih edukacija.

hrvatska asocijacija za zdravstvenu pedagogiju

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: an.nada.kaiser@gmail.com

Naše stranice

Kontaktirajte nas